Ledefossil

Ledefossil er rester eller avtrykk av planter eller dyr i en sedimentær bergart, som er typisk for en spesiell geologisk tidsalder. De er svært viktige i vitenskapen stratigrafi.

Årsaken til at enkelte stratigrafiske formasjoner kan følges over store avstander, er at vi enkelte ganger i jordhistorien har hatt dramatisk endring av klima, havnivå eller miljø slik at dyre- og plantelivet ble endret. Jordskjelv og vulkansk aktivitet har også gitt tydelige spor i stratigrafien. Enkelte fossiler opptrer kun i tynne lag som markerer disse katastrofene og kan dermed brukes som ledefossil i biostratigrafien.

Ved å utføre en radiologisk dateringfossilene, kan det anslås med rimelig god nøyaktighet i antall millioner år når sedimentene ble avsatt.