Ledd (matematikk)

Et ledd er et matematisk uttrykk som adderes eller subtraheres. Leddene separeres av plusstegn eller minustegn. Pluss- og minustegnene kalles infiksoperatorer.

EksempelRediger

I dette eksemplet ser vi to ledd. Det ene er en brøk og det andre er tallet fire.