Ledbergssteinen

Ledbergsstenen, montasje med forsiden (til venstre), baksiden (til høyre) og høyresidens ornamentriss (innfelt i midten).

Ledbergsstenen er en av Sveriges mer velkjente runesteiner, mest på grunn av sin vakre og fantasfulle ornamentering. Motivet er i det minste delvis hentet fra den religiøse myten om Ragnarok, og viser blant annet Fenrisulven.

Steinen står ved Ledberg kirke, like ved Ledbergs kulle, Östergötlands største gravhaug, og inntil Svartån. Langsmed elven den korte strekningen ned mot Roxen finnes det flere mindre gravhauger (Allguvihaugen og Sätunahaugen) og Kaga kirke.

Steinen dateres vanligvis til 1000-tallet.

Offisiell benevning på steinen er Östergötlands runinskrifter 181.