Lantmäteriverket (Finland)

finsk embetsverk som behandler kartografi- og matrikkelspørsmål
For tilsvarende embetsverk i Sverige, se Lantmäteriet

Lantmäteriverket (finsk: Maanmittauslaitos) er en finsk statlig myndighet som har til oppgave å forvalte geografisk informasjon og har ansvaret for kartfremstilling, kartforretninger og eiendomsregister. Enheten er underlagt jord- og skogbruksministeriet.

Lantmäteriverket i Uleåborg

Lantmäteriverket omfatter foruten sentralforvaltningen seks nasjonale produksjons- og serviceenheter og tolv oppmålingsbyråer. Antall ansatte er rundt 2 000.

Lantmäteriverkets største kundegruppe er private grunneiere. Øvrige kunder er næringslivet, staten og kommunene.

De andre nordiske kartverkene rediger

Eksterne lenker rediger