Lanka Sama Samaja Party

Lanka Sama Samaja Party (LSSP) er et politisk parti i Sri Lanka. LSSP ble først stiftet i 1935 som et sosialistisk parti som kjempet for Ceylons selvstendighet. I starten var det ikke et stort parti, men var det eneste radikale partiet som kjempet mot britene. LSSP var innledningsvis ikke et trotskistisk parti, men rommet mange forskjellige ideologiske tendenser. Omkring 1939 oppsto en konflikt mellom trotskister og Kominterntilhengere. Trotskistene vant den interne maktkampen og stiftet United Socialist Party (senere Ceylon Communist Party).

Under andre verdenskrig motsatte LSSP seg den britiske krigføringen og ble tvunget under jorden, og de viktigste lederne, N.M. Perera og Philip Gunawardena, ble pågrepet. Etter andre verdenskrig falt hele partiets virksomhet sammen, etter at ytterligere tretti personer ble pågrepet av de britiske styrkene, og store deler av ledelsen flyktet til India. Der tok de kontakt med indiske trotskister og besluttet å slå sammen LSSP med de indiske trotskistene, og sammen med dem stiftet de Bolshevik-Leninist Party of India, Ceylon and Burma (en sammenslutning som de fengslede LSSP-lederne aldri har gått med på), som sluttet seg til den fjerde internasjonale.

Etter krigen reorganiserte Perera og Gunawardena LSSP, og de hjemvendte BLPI-aktivistene reorganiserte seg som Bolshevik Samasamaja Party. LSSP var dermed splittet i to. Pereras LSSP var likevel fra begynnelsen betydelig større enn BSP. LSSP var på denne tiden det største venstreorienterte partiet i landet, selv om kommunistpartiet så vidt hadde begynt å vokse. I august 1953 ledet LSSP en massiv generalstreik for den srilankiske fagorganisasjonen, en streik som fikk regjeringen og britene til å frykte en revolusjon. Ved valget i 1956 ble LSSP det nest største partiet, og Perera ble valgt til opposisjonsleder, noe som anses som LSSPs absolutte høydepunkt. I valget i 1960 håpet LSSP å vinne regjeringsmakten, men mislyktes. I denne tiden vokst det populistiske partiet SLFP frem med en sosialistisk retorikk. LSSP kunne dermed ikke lenger regne med at alle venstreorienterte ville stemme på dem, og dette førte til mange interne diskusjoner innad i LSSP om partiets rolle. I 1964 fikk LSSP tilbud fra SLFP om å danne en koalisjonsregjering, og Perera gikk med på dette.

LSSP finnes fremdeles, men er idag en skygge av hva det var tidligere. Partiet er nå redusert til et ubetydelig parti som støtter SLFP.

Eksterne lenkerRediger