Langobardisk er et utdødd vestgermansk språk. Det ble snakket av langobardene, de tysktalende nybyggerne i Italia i det 6. århundre. Fra det 7. århundre ble språket brukt mindre og mindre, men det mye tyder på at det kan ha vært i bruk helt fram til år 1000 e.kr.