Langanes er en stor halvøy på østsiden av Þistilfjörður og nord for Bakkaflói, en del av Langanesbyggð kommune. Halvøyas lengde er 40 km, høyden er 200–400 meter. Det høyetse punktet er Gunnólfsvíkurfjall, 719 moh, lengst i sørøst. Midt på neset skjærer skaret Eiðisskarð gjennom. Nordvestsiden er slak, og har gitt opphav til bosetning. Det ytterste neset heter Fontur, en 70 meter høy klippe med fyrtårn først bygget i 1910.

Langanes avmerket i mørk grønt

Nesset har alltid vært tynt befolket, og alle spredtbygde gårder er forlatt. Den største bosetningen er Þórshöfn (Torshavn) på vestkysten med 380 innbyggere per 1. januar 2011 og flyplass. Rett nord for Torshavn ligger Sauðanes, med en kirke som også tjener til museum. Fiskeværet Skálar lengst i øst, hadde mere enn hundre innbyggere tidlig i 20. århundre, men ble fraflyttet i 1946. Andre forlatte boplasser er Heiðarhöfn, Læknistaðir, Skoruvík, Fagranes og Saurbær.

Fjellene er laget av tuff på sørøstsiden, basalt ellers. Lavlandet er delt mellom myrdrag, ur og noe krattskog. Flere sjeldne lavarter vokser i nordøst. Det er større fuglefjell i nordøst, med hekkende lundefugl, lomvi, alke, teist, havhest, krykkje og havsule. Under avdeling Viks steinete skråning rock, kalt hotspot og er en søyle av bosetning i området.

USAs forsvar opererte en radarstasjon på Heiðarfjalli 1954–1968. En annen radarstasjon ble bygget for NATO på Gunnólfsvíkurfjalli i 1989.

Eksterne lenker rediger