Sveriges regioner

(Omdirigert fra Landsting (Sverige))
Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

Sveriges regioner, frem til 2020 kalt landsting, er regionale folkevalgte organer med ansvar for visse samfunnsoppgaver, først og fremst helsetjenester inkludert tannhelsetjenester, samt kultur, lokaltrafikk og regionplanlegging. Sverige har 20 landsting, som hvert dekker et av Sveriges len. I Gotlands len fungerer Gotland kommune også som landsting.

Landstingene har beskatningsrett og virksomheten finansieres i hovedsak gjennom landstingsskatten. Derutover får landstingene inntekter fra pasientavgifter og salg av tjenester. Staten bidrar med generelle og øremerkede tilskudd. Den største delen av landstingenes budsjett går til helse- og tannhelsetjenester.

Det høyeste besluttende organet i et landsting heter landstingsfullmäktige og velges i allmenne landstingsvalg. Medlemmene i landstingsfullmäktige velger en landstingsstyrelse, som er landstingets utøvende organ.

Fra 1. januar 2020 ble betegnelsen landsting endret til region.[1]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger