Landpfennigmeister

Landpfennigmeister eller Landespfennigmeister var benevnelsen på et embede i forvaltningen som oppstod i tidlig moderne tid. Benevnelsen ble brukt i det hellige romerske rike av den tyske nasjon, og da innenfor forskjellige nordtyske områder og i geistlige stater som Fyrstbispedømmet Münster og hertugdømmet Westfalen som tilhørte kurfyrstedømmet Köln. Tittelen ble brukt om en utnevnt formann for stendenes finansforvaltning.