Landolt C eller Landolt ring, er en optotype – et standardisert symbol (EN ISO 8596) som brukes for å teste visus (synskarphet). Symbolet er en sirkel med et gap og minner derfor om bokstaven C. Åpningen er 1/5 av den ytre sirkeldiameteren. Åpningen kan innta forskjellige retninger så som venstre, høyre, opp, ned og 45° og pasienten skal avgjøre hvor åpningen er. Ved at symbolet ikke har noen knytning til vanlige bokstaver som ved en Snellen tavle, kan Landolt C også brukes for test av analfabeter og barn. Barn kan også testes ved bruk av en Lea test.

Landolt C optotyper med varierende størrelse og retning

Landoltring har også den fordel at den lettere kan sikre et korrekt resultat idet det ikke lenger er mulig å huske eller tyde symbolet, en må oppfatte det.

Dersom en er istand til å se spalten ved en synsvinkel på 1 bueminutt (1,45mm på 5m avstand) anses at en har en visus på 6/6 eller 100%.