Landkar

endestøtte for brobane mot land

Landkar (også endeopplegg) er endestøtten for en brobane mot land. Et landkar består som oftest av fundamentplate. Her kobles veioverbygningen og brobanen sammen.

Landkar for NBS bro over Itz-elven i nærheten av Coburg, Tyskland

Landkaret må blant annet dimensjoneres for :

Landkaret er som oftest bygd opp av såle (fundament), vinger, tverrbærer, lageravsats, front-og bakmur.

For norske forhold har Statens vegvesen har utarbeidet egne håndbøker som benyttes ved prosjektering av landkar. Ved større broer må det nødvendigvis foretas spesielle beregninger og analyser for å finne fram til nødvendige dimensjoner.

Eksterne lenkerRediger

støttemurer og landkar