Lahamu er i Mesopotamisk mytologi en gudinne, som sammen med broren Lahmu var de første gudene som oppstod fra Apsu og Tiamat.

De ble foreldre til Anshar og Kishar, som alle de andre gudene stammer fra. Lahamu fremstilles noen ganger som en slange.