Lagrådet

Lagrådet er et svensk statlig organ med oppgave å granske viktige lovforslag før de behandles av Riksdagen. Medlemmene består av dommere eller, ved behov, tidligere dommere i Högsta domstolen og Högsta förvaltningsdomstolen.

Lagrådet ble etablert i 1909 (det ble i begynnelsen også kalt Konungens lagråd); tidligere disse oppgavene håndtert av Högsta domstolen.[1]

Regjeringen er ikke pliktig å la Lagrådet granske et lovforslag, men må, overfor Riksdagen, begrunne en beslutning om å avstå fra granskning. Reguleringen av Lagrådet er i Regeringsformen med utfyllende bestemmelser i Lag (SFS 2003:333) om Lagrådet.

Lagrådets oppdrag inkluderer å granske hvordan lovforslag forholder seg til grunnlovene, rettssystemet for øvrig og rettssikkerhetens krav. Lagrådet gransker også hvordan forslagets bestemmelser forholder seg til hverandre, om forslaget er slik utformet at loven kan antas å tilgodese angitte formål samt hvilke problemer som kan oppstå ved tillämpningen.

Den funksjon Lagrådet utøver kan med en engelsk term kalles for judicial preview og er i Sverige vel utviklet. De svenske domstolenes lovprøvningsrett (judicial review) har vært mere begrenset frem til en endring i 2011.

Lagrådets granskningRediger

Lagrådet skal granske:

  1. hvordan lovforslaget forholder seg til grunnlovene og rettsordningen for øvrig
  2. hvordan forslagets bestemmelser forholder seg til hverandre
  3. hvordan forslaget forholder seg til rettssikkerhetens krav
  4. om forslaget er slik utformet at loven kan antas å tilgodese angitte formål
  5. hvilke problemer som kan oppstå ved tillämpningen

ReferanserRediger

  1. ^ Carlquist, Gunnar, red. (1933). Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. s. 743. 

Eksterne lenkerRediger