Åpne hovedmenyen

Laget for folkemusikk ble etablert i 1903 og er hovedstadens egen interesseorganisasjon for norsk folkemusikk. Laget har vært drevet på ulik måte gjennom 100 år, i dag er hovedvirksomheten å arrangere fester og konserter og Oslokappleiken. Laget driver også noe arbeid rettet mot barn og unge.

Den første kappleiken Laget arrangerte fant sted i 1904, og ble vunnet av Torkjell Haugerud og Olav Moe på en delt førsteplass. Laget fikk opprettet et eget spelemannslag, Tiurleiken, alt i 1920-årene, med spelemenn som kom flyttende til byen, og har drevet lagsarbeidet sitt tett knyttet til Bygdelagssamskipnadens virksomhet i Nordahl Bruns gate i Oslo, også i samarbeid med Noregs Ungdomslag og Bondeungdomslaget.

Laget for folkemusikk regner gullalderen sin til etterkrigstida, da spelemennene Kjetil Løndal, Torleiv Bolstad og Ola Bøe ledet spelgruppa i laget, og var sentrale dansespelemenn på øvingskvelder og fester. Senere kom Odd Bakkerud og Magne Myhren til. I alle år har Laget for folkemusikk arbeidet for å ta vare på folkemusikk og bygdekultur i Oslo.

Laget har arrangert Landskappleik to ganger, i 1953 og i 1981.