Lagerstätten kommer fra tysk og beskriver en geologisk avleiring som 1) er eksepsjonelt rik på fossiler, og/eller 2) har en fossil fauna og/eller flora som er eksepsjonelt velbevart. Disse to kalles på engelsk for henholdsvis Concentration Lagerstätten og Conservation Lagerstätten.

På grunn av sin egenart er lagerstätter en uvanlig foreteelse, som gir en unik anledning til å på en bedre måte forstå de dyr som i dag bare finnes som fossile. Den kambriske lagerstätte i Burgess Shale har for eksempel gitt kunnskaper om det tidlige livets utvikling takket være sine svært vel bevarte fossiler.

Andre berømte lagerstätter er Holzmaden (eldre jura) og Solnhofen (yngre jura) i Tyskland samt La Brea tar pit (pleistocen) i USA. Solnhofen er blitt berømt ved at man her har funnet samtlige ti eksemplarer av Archaeopteryx.

I Sverige finnes det en lagerstätte, den kambriske såkalte orstensfaunan som man har funnet i alunskifer.

Litteratur Rediger