Lade (NTNU)

Lade var tidligere en av mange campuser for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Tidligere hadde blant annet psykologi og matematiske fag tilhold på Lade, men disse har i dag flyttet til henholdsvis Dragvoll og Gløshaugen. Da psykologi flyttet fra Lade sommeren 2003 var det det siste av NTNUs virksomhet på Lade som flyttet og bygningsmassen ble solgt og bygd om til boliger. Imidlertid har NTNU Vitenskapsmuseet fortsatt tilhold på Lade med Ringve botaniske hage.