La Giovine Italia (unge Italia) var navnet på en hemmelig politisk organisasjon grunnlagt i 1831 av den italienske nasjonalisten Giuseppe Mazzini. Bevegelsens mål var å samle Italia til en republikk. Italia var på den tiden oppdelt i småstater dominert av Keiserdømmet Østerrike.

Bevegelsens flagg

I revolusjonsåret 1848 ble det med gruppens støtte etablert en romersk stat, men ved fransk og østerriksk hjelp til pavestaten ble opprøret slått ned. Etter nok et feilet opprør mot Østerrike i Milano i 1853 hadde den republikanske italienske bevegelsen utspilt sin rolle; Italias samling kom til å skje under kongen av Sardinias, som utropte seg til Viktor Emmanuel II av Italia.