LINER (engelsk low-ionization nuclear emission-line region) er en vanlig type galaksekjerne. Særtrekket for denne typen galakser er forholdet mellom emisjonslinene som gjerne er svake.

Sombrerogalaksen er et eksempel på en LINER-galakse.

Det finnes for en del LINER-objekter en tydelig sammenheng med aktive galaksekjerner. På grunn av svake og brede emisjonslinjer regner man med at disse LINER-objektene er svake aktive galaksekjerner siden emisjonslinjene ligner de man finner hos galakser av Seyfert-typen. I tillegg er den ultrafiolette strålingen, radiostrålingen eller røntgenstrålingen lik.

Andre LINER-objekter inneholder gass som har blitt eksitert av kollisjoner i stjernevinden som blåser fra området med eksplosiv stjernedannelse eller gjennom fotoionisering som skriver seg fra uvanlig varme stjerner etter hvert som den eksplosive stjernedannelsen utvikler seg. Begge trekkene kjenner man igjen fra galakser med eksplosiv stjernedannelse, og man regner derfor med at disse LINER-objektene ligger i slike galakser.

KilderRediger

  • Denne artikkelen baserer seg på artikkelen «LINER» s. 231 i Philip's Astronomy Encyclopedia utgitt i 2002.