L-nummer

semivitenskapelig klassifiseringssystem for harniskmaller

L-nummer er et utbredt system for å navnngi arter av tropiske harniskmaller (Loricariidae) basert på fotografier publisert av det tyske akvariemagasinet DATZ (Die Aquarien und Terrarienzeitschrift).

Baryancistrus xanthellus L018 er også beskrevet som L085. Før arten ble viten­skapelig beskrevet i 2011 var L-numrene de mest presise navnene som var til­gjengelig for disse fiskene. Selv etter at en art har fått viten­skapelig navn kan L-numrene i noen til­feller være mer presise, da de kan referere til hit­til ubeskrevne underarter eller lokaliteter.

Et L-nummer er ikke et offisielt vitenskapelig navn, men gjør det mulig å identifisere diverse harniskmaller med et felles navn før fisken har blitt vitenskapelig beskrevet. Når en harniskmalle får et offisielt vitenskapelig navn, ble L-nummeret opprinnelig resirkulert og brukt om en annen gruppe fisk, men denne praksisen skapte forvirring og ble derfor stoppet.[1]

Det hender at samme L-nummer gis til flere forskjellige arter samtidig (eksempelvis L200 som har vært brukt om både Hemiancistrus subviridis og Baryancistrus demantoides), og at forskjellige L-nummer gis til forskjellige populasjoner av samme art (for eksempel L001, Pterygoplichthys joselimaianus som også går som L022). Akvariemagasinet Das Aquarium har introdusert et lignende nummersystem med prefikset LDA.

Et tilsvarende system finnes for pansermaller (Callichthyidae). Her er prefikset bokstaven C, og betegnelsene kalles dermed for C-nummer.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ (en) Confused by L-numbers? - plecoplanet.com