Løiten Brænderi

tidligere bedrift i Løten kommune

Løiten Brænderi ble etablert som råspritbrenneri i 1855 og var i drift fram til 1995.

Løiten Brænderis anlegg i Brenneriroa

Historikk

rediger

Løiten Brænderi ble dannet som et interessentselskap for å produsere råsprit basert på potetleveranser. Fordi selskapets første direksjonsmøte ble avholdt 14. mars 1855, ble det i 1885 bestemt at denne datoen skulle være å anse som selskapets stiftelsesdato. Det ble da utstedt 36 aksjer til 32 medunderskrivere. Brenneribygningen ble reist på gården Norderhaug østres grunn like ved elva Fura. Driften ble startet 15. januar 1856 og alt i første driftsår begynte brenneriet både med rensning av varen og med destillasjon. I 1871 ble det vedtatt at selskapet skulle «oprette og indtil videre drive en Destillation med Lager og Udsalg af renset Brendevin i Christiania» (se privatarkiv nr. 252 - Løiten Brænderis Destillation - i Statsarkivet i Hamar). Da Staten ved Vinmonopolet overtok all produksjon og salg av norsklaget sprit, ble Løiten Brænderis Destillation nedlagt. Løiten Brænderi fortsatte da med produksjonen av råsprit på lisens for Vinmonopolet. I 1930-årene startet brenneriet med annen virksomhet, bl.a. omsetting av bær og frukt. I 1936 ble varemerket Løiten Brænderis Fruktsaft registrert og brenneriet drev en stor saft- og syltetøyproduksjon frem til 1989. Husmassen ble da solgt til Løten Kommunale Eiendomsselskap, mens spritproduksjonen ble utskilt i eget selskap som så i 1995 ble kjøpt av NOPO, som la ned spritproduksjonen i Løten.

Arkivet etter Løiten Brænderi er oppbevart ved Statsarkivet i Hamar.

Kilder

rediger
Autoritetsdata