Løfteredskap

Løfteredskaper brukes ved transport og håndtering av varer eller flytting av gjenstander, og også ved utførelse av annet arbeid.

Tau er en enkel form for løfteredskap.

Vanlige typer løfteredskap er: