Lærelyst

Lærelyst er en pedagogisk rollespillbasert metode som brukes for å motivere elever til innsats og læring. Metoden baserer seg på å veksle mellom skolearbeid og rollespill, hvor arbeidsinnsats belønnes med poeng som kan brukes i spillet. Skolearbeidet kan også integreres med rollespillet, slik at problemene som rollene må takle direkte tilsvarer fagoppgaver elevene må løse.