Lårdal stavkirke

tidl. stavkirke i Tokke

Lårdal stavkirke stod som dagens kirke på grunnen til prestegården Eik (gnr. 21), men ved prestegårdstunet, ca. 170–180 meter lenger sør. Sognet og presten er nevnt i 1396[1] og i 1424.[2] Lårdal prestegjeld («Laur dall preeste gield») er omtalt i 1547,[3] men prestegjeldet må altså ha eksistert en god stund tidligere. I Jens Nilssøns visitasrapport[4] fremgår det at kirken ligger sør for prestegården, og Eik-navnet (eller «Eg») brukes også. Sognet kalles «Lauerdall» (altså Lårdal) og har tre annekser i Eidsborg, Høydalsmo og Øyfjell.

Krusifiks fra Lårdal, nå i middelalderutstillingen i Kulturhistorisk museum

Kirken skal i likhet med Eidsborg ha vært en enskipet stavkirke,[5] og i 1662 ble taket meldt å være «ganske vanmægtigt» og svalene rundtom «ganske unyttige og forladne». Bekymringsmeldingene ble gjentatt i 1668 etter at nødvendige reparasjoner ikke var utført. Kirken ble revet i 1684 og erstattet med en ny tømmerkirke på samme sted.[6] Denne ble avløst av dagens kirke lenger nord i 1832. Den gamle kirkegården skal være jevnet med jorden.[7]

Gjenstander fra stavkirken rediger

Et krusifiks fra stavkirken er sendt inn til Oldsaksamlingen. Det er utstilt i middelalderustillingen i Kulturhistorisk museum. Ifølge kirkeleksikonet[8] har dessuten dagens kirke kalk og disk fra 1583, formodentlig overført fra stavkirken i sin tid. I kirken skal det også finnes panelbord med figurmalerier datert til 1300-tallet.[7]

Referanser rediger

  1. ^ Diplomatarium Norvegicum III:529
  2. ^ Diplomatarium Norvegicum I:695
  3. ^ Diplomatarium Norvegicum X:730
  4. ^ Jens Nilssøn (1981). Yngvar Nielsen, red. Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574–1597. Carl Zakariasson. s. 377 og 379. 
  5. ^ Dietrichson, s. 488.
  6. ^ Tømmerkirken ble tatt i bruk samme år ifølge Henriksveen (s. 168), mens Lårdalsoga daterer dette til 1688.
  7. ^ a b Jan Brendalsmo: Kildegjennomgang: Middelalderske kirkesteder i Telemark (Riksantikvaren, 2016), s. 112.
  8. ^ Alf Henry Rasmussen (1993). «Lårdal kirke». Våre kirker. Norsk kirkeleksikon. Kirkenær: Vanebo forlag. s. 481. ISBN 82-75-27022-7. 

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger

  • (no) «Lårdal stavkirke». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.