Aspond og Lågøya til høyre i bildet, sett fra Drøbakgrunnen. Nordre Håøya til venstre

Lågøya er en øy i Oslofjorden, i Frogn kommune, Akershus. Øya ligger helt nord i kommunen, nord for Håøya og nordvest for Aspond. Øya er ca. 900 m lang i retning nord-sør, og dekker ca. 130 da. Den er bygd ut med fritidseiendommer, derav 21 utleiehytter, med tennisbane og båthus.