Kystverkmusea

Kystverkmusea er etatsmuseet til Kystverket. Museumsnettverket ble opprettet i 2008 med fire selvstendige museer: Lindesnes fyr, Jærmuseet, Stiftinga Sunnmøre Museum og Museum Nord. I 2016 ble Kystverkmusea utvidet med Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark.

Kystverkmusea er et kompetansesenter for dokumentasjon og formidling av Kystverket sitt ansvarsområde. Dette omfatter tidligere Fyr- og merkevesen, Havnevesen, Losvesen, trafikkovervåking og oljevernberedskap. Direktør på Lindesnes fyr, Jo van der Eynden, har i perioden 2009-2016 fungert som koordinator for museumsnettverket. Fra 1. august 2016 til høsten 2017 fungerte direktøren Knut Baar, som koordinator. Fra 1. mars 2018 tok Espen Frøysland, direktør ved Lindesnes fyr over koordinatorrollen.

Museer i nettverketRediger

De fem museene som geografisk dekker hele landet har prioriterte fagoppgaver.

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseumRediger

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum har det koordinerende ansvaret i museumsnettverket. Museet fokuser særlig på overordnet nasjonal og internasjonal kontakt. Ellers følger museet opp i saker fra svenskegrensa til Åna-Sira.

Lindesnes fyr har tatt over eierskapet til det tidligere fyrvesenskipet "Gamle Oksøy". Gamle Oksøy brukes i dag som museum sammen med venneforeningen "Gamle Oksøys venner".

JærmuseetRediger

Jærmuseet har et faglig fokus på losvesen og moderne trafikkovervåking. Jærmuseet er særleg kjent for sin kompetanse innen drift av vitensenter. I det daglige følger Tungenes fyr opp arbeidet innen Kystverkmusea.

Stiftinga Sunnmøre MuseumRediger

Stiftinga Sunnmøre Museum har et spesielt fokus på Fyr- og merkevesenet. Stiftinga Sunnmøre Museum har et regionalt fokus på formidling. Det daglige arbeidet i Kystverkmusea blir fulgt opp av Dalsfjord fyrmuseum.

Museum NordRediger

Museum Nord har et særlig ansvar for dokumentasjon, formidling og kunnskap om Havnevesenet. Det daglige arbeidet blir fulgt opp av Lofotmuseet.

Museene for kystkultur og gjenreisning i FinnmarkRediger

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark har to avdelinger som arbeider med maritim infrastruktur: Slettnes fyr i Gamvik og Berlevåg havnemuseum.

ProsjekterRediger

Kystverkmusea deltar i flere ulike prosjekt, blant andre heftet Riksvei nr. 1, Tokt med Gamle Oksøy, bildespillet Glimt frå fyr, losutstillingen "Vel i havn", dokumentasjon av havner, Fyrutstillingen hos Dalsfjord Fyrmuseum, Flåværprosjektet, Maritimt kulturlandskap, Farleia, Kystreise.no og Skilting av freda fyrstasjoner.

PublikasjonerRediger

Kystverkmusea formidler fagstoff via skriftserien Kystens veivisere. Følgende titler har kommet ut:

  • Nr. 1 Lindanger, B. (red) 2009 Kystens veivisere 2008-2009
  • Nr. 2 Ersland, B. A. 2010 Fyrbyggerne
  • Nr. 3 Bjørklund, J.G. og Christensen, A.E. 2012 Peter Norden Sølling
  • Nr. 4 Bjørklund, J. G., Baar, K. Christensen, A. E. og van der Eynden, J. 2016 Fyrdiriks ISBN 978-82-92994-04-7

Eksterne lenkerRediger