Kystmuseet Hvaler er et kulturhistorisk museum på Spjærøy, i Hvaler kommune. Museet er Østfoldmuseenes avdeling for kystkultur. Museet ligger på Nordgården Dypedal, et gammelt tradisjonelt kombinasjonsbruk. Kystmuseet har et hovedfokus på maritim kulturhistorie, stenindustri og fruktproduksjon.

Skildring av kystmiljø fra år 1800, fra Boydell's picturesque scenery of Norway

Historie rediger

I 1971 ble Hvaler Bygdesamling opprettet av en gruppe ildsjeler som startet en storstilt innsamlingsaksjon av gamle kulturhistoriske gjenstander på Hvaler. Formålet var å redde deler av en gammel kultur som var i ferd med å forsvinne. I 1973 kjøpte foreningen et gammelt kombinasjonsbruk på Nordgården Dypedal på Spjærøy som heretter fungerte som base for foreningsvirksomheten. Innsamlingsarbeidet fortsatte og en rekke gjenstander knyttet til den lokale kulturhistorien ble oppbevart i låvebygningen fra 1915.

I 1990 ble det åpnet en permanent utstilling på låven. Hvaler Bygdesamling, som hadde sitt utgangspunkt i Vestre Hvaler, slo seg i 1991 sammen med Hvaler Historielag fra Østre Hvaler. Bevisstheten om tilhørigheten til en kystkultur gjorde seg gjeldende relativt sent, og det var først i 1994 at navnet ble endret til Kystmuseet Hvaler. Museumsarbeidet ble drevet av foreningen på frivillig basis frem til museet fikk sin første ansatte i 1999. Dette førte til en gradvis selvstendiggjøring, og for å skille museumsdelen fra den øvrige virksomheten tok foreningen navnet Hvaler Kulturvernforening. Driften ble profesjonalisert ytterligere i 2006 da museet ble en del av det konsoliderte Østfoldmuseet. Foreningen er fortsatt eier av museet, men driften er satt bort til den konsoliderte enheten. I 2010 gjennomgikk museet ytterligere en konsolidering som nå tok navnet Østfoldmuseene.

Maritim kulturhistorie rediger

På Hvaler har man tradisjonelt livnært seg av både havet og jorda. Som i kystnorge ellers var verken jorda eller havet tilstrekkelig som selvstendige næringsveier alene.

Eksterne lenker rediger