Kvinners innsats under første verdenskrig

Kvinners innsats under første verdenskrig var en ny side ved krigføring i stor skala. I begge de krigførende koalisjonene arbeidet et stort antall kvinner, og bidro derved til den samlede krigsøkonomien.

Tyske kvinner på vei til arbeid ved vestfronten under første verdenskrig