Kvartbølgeantenne

En kvartbølgeantenne er en meget vanlig og effektiv antenne som ofte brukes på biler.

Antennen må være i resonans med frekvensen den skal brukes for. Dette er spesielt viktig ved sending fra en radiosender.

Formelen for bølgelengde er: 300/f(frekvens i Mhz)=bølgelengde i meter.

For å finne lengden på en kvartbølgeantenne deles bølgelengden på 4, og så bør lengden reduseres med 5%.

Dersom dette er en god leder som er montert på en metallplate gir dette en impedans på ca.50 ohm. Dersom det benyttes en 50 ohm coaxialkabel som forbindelse til radioen, skal kjernen i kabelen tilkobles den 1/4 antennen, mens skjermen i kabelen kobles til metallplaten.

Kvartbølgeantennen kan også utformes som en dipol med to metallstykker etter hverandre, begge på 1/4 bølgelengde. I skjøten mellom dem kobles kjernen i koaxialkabelen til den ene, og skjermen til den andre lederen.