Kvam stavkirke (Nord-Fron)

Et skilt markerer det gamle kirkestedet på Vik i utkanten av Kvam.

Kvam stavkirke var middelalderkirken på Kvam i Nord-Fron. Kirken lå like vest for gården Vik, en drøy kilometer sørøst for dagens kirkested, og var i bruk til 1770-årene. Stedet er markert med skilt på nedsiden av jernbanelinjen, men det er ingen synlig tuft.

Her stod det formodentlig en stavkirke fra middelalderen av, uten at nøyaktig alder og beskaffenhet er kjent. Det er imidlertid nevnt flere steder at kirken hadde sval, og den ble utvidet til korskirke på 1600-tallet.[1] Menigheten kjøpte kirken på auksjonen i 1723, og i 1775 ble det søkt om tillatelse til å oppføre ny kirke på nytt sted fordi den gamle kirken var for liten og brøstfeldig, og fordi plasseringen nær Gudbrandsdalslågen skapte store fuktproblemer.

Det eneste som synes kjent om inventaret, er at kirken hadde en altertavle som var skåret av Lars Borg. Kontrakt om denne ble inngått den 16. mai 1703,[2] og tavlen ble observert i kirken av Gerhard Schøning i 1775.[3] Denne tavlen ble med over i den nye kirken som ble oppført på dagens kirkested og innviet i 1778, men den gikk med i brannen i 1940. Et stort fotografi på kirkeveggen i dagens kirke bevarer minnet om den.

Det eneste som er å se på stedet i dag bortsett fra skiltmarkeringen, er en minnestein over kaptein George Sinclair, som deltok i slaget ved Kringen. Han ble etter sigende begravet utenfor kirkegårdsmuren fordi kvamværene ikke ville ha ham inne på kirkegården. Det må antas at kirkegårdsområdet har strukket seg helt fra Lågen og omtrent opp til dagens E6 i en bredde på hundre meter eller så.[4] Det er siden anlagt vei og jernbanelinje gjennom området, og i forbindelse med dette arbeidet er det flere ganger funnet graver i området.[5]

ReferanserRediger

  1. ^ Skre (1988), s. 26.
  2. ^ Roar Hauglid (1950). Akantus. Mestrene i norsk treskurd. II, første halvbind. Oslo: Riksantikvariatet / Mittet. s. 34. 
  3. ^ Gerhard Schøning (1950). «Frons Prestegiæld. Reise til Fron d. 13. aug. 3 1/2 m.». Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens Bekostning er giort og beskreven. 3: Gudbrandsdalen og Hedemarken. Oslo: Riksantikvariatet / Mittet. s. 104. 
  4. ^ Jf. kartmarkering hos Skre.
  5. ^ Fredriksen et al (2002), s. 22.

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger