Kutter (kjølbåt)

Kutter er en type kjølbåt konstruert av Erling L. Kristofersen.[1] Kristofersen har også konstruert Knarr som er noe større. Begge disse båtene er bygget på en «lest» eller jigg, en byggemetode som Kristofersen fant opp.

Begge båttypene er bygget i "Oregon pine", amerikansk furu. På dekket er det malt seilduk.

Kutter har et seilareal på 13 m².

Kutter brukes også som en mer generell betegnelse på et mindre seilfartøy med én mast og opptil to forseil.

ReferanserRediger