Kunstjournalen B-post

Kunstjournalen B-post er et norsk tidsskrift med årlige utgaver om og med samtidig kunst. Publikasjonen er frittstående, ikke-kommersiell og kom med sitt første nummer i 2006.

Utgiver er Foreningen av 2007 til fremme for kunstfaglig refleksjon og debatt, basert i Bøvågen og Bergen. I redaksjonsrådet sitter Jannecke Heien, Annette Kierulf, Sissel Lillebostad, Arne Rygg og Bjørg Taranger. Redaktør velges for hvert nummer.

Eksterne lenkerRediger