Kungliga Akademien i Åbo

Kungliga Akademien i Åbo ble opprettet den 26. mars 1640. I forbindelse med finskekrigen i år 1808 (Russland invaderte og underla seg Finland) fikk akademien navnet Kejserliga Akademien. Etter den store bybrannen i Åbo i 1828 ble det flyttet til Helsingfors og fikk navnet Kejserliga Alexander-universitetet. Siden 1917 har det benyttet navnet Helsingfors universitet.

Akademitorget i Åbo 1795. Til høyre anatomihuset og bak det hovedbygningen. Til venstre tomten der det nye (nå gamle) akademihuset ble bygget

Kungliga Akademien bør ikke forveksles med Åbo Akademi eller Åbo universitet, selv om også disse regner seg som arvtakere til akademien.