Kulturlandskapet på Radøy

Kulturlandskapet på Radøy er den tidligere Radøy kommunes tusenårssted og omfatter natur- og kulturlandskapet i området rundt Solendfjellet, Nøttveitveten og Morkenfjellet.

Landskapet er særpreget og kupert, med sjø, svaberg, lyngheier og bratte beite- og slåttemarker.

Morkenfjellet er det høyeste fjellet på Radøy, og er 217 moh, herfra kan man se nesten hele Radøy.

Det er flere veier og turstier i kulturlandskapet, og Nøttveitveten er den mest benyttede.