Kulturelt Perspektiv

Kulturelt Perspektiv var et norsk tidsskrift som ble utgitt av Liberalt forskningsinstitutt mellom 1988 og 2001.

Redaktør var professor Jan Brøgger.