Kronen er en betegnelse for kongsmakt og brukes gjerne for å skille statens regjeringsmakt og eiendom i et kongedømme fra den regjerende monarkens personlige innflytelse og eiendom. Kronen har stilling som juridisk person, et rettssubjekt som kan ha eiendom og rettigheter og plikter.

Se også rediger