Kristi Forsamling

Kristi Forsamling (International Churches of Christ, ICC, ICOC) er en kristen meninghet med røtter i den amerikanske Restaurasjonsbevegelsen fra attenhundretallet. International Churches of Christ er en bevegelse som søker en tilbakevending til det første århundrets kristendom ved å holde Bibelen opp som kilden til kirkens myndighet. I Skandinavia er kirken best kjent som Kristi Forsamling.

Bevegelsen er en internasjonal[1] samling av autonome, ikke-tverrkirkelige, religiøst konservative og rasemessig integrerte kristne menigheter, en avlegger fra Mainline Church of Christ. Mange medlemmer har blitt vunnet blant unge mennesker.

Fra kritisk hold har det blitt hevdet at menigheten kontrollerer hvert enkelt medlem.

Kirkene vektlegger bruk av kun Det nye testamentet for doktriner, kirkelig struktur og moralske overbevisninger, samtidig som at Det gamle testamentet også Guds Ord, er historisk korrekt, og at dets prinsipper er sanne og nyttige, men at dets lover ikke er bindende under den nye pakt i Kristus med mindre annet er undervist i Det nye testamentet.

Kirkens organisasjonRediger

Bibeldiskusjoner og FamiliegrupperRediger

Bibeldiskusjoner er små grupper av disipler som vanligvis møtes en gang i uken. De møtes hvor som helst, inkludert på skoler, kafeer og i hjemmene. Bibeldiskusjoner, eller Familiegrupper, er utformet slik at disiplene sammen kan lese og studere Bibelen og bygge relasjoner med andre i kirken. For gjester fungerer gruppene som en måte å bli introdusert til kirken i en mer uformell setting. I tillegg til single og gifte uten barn, består Familiegruppene av evangelistiske familier som ønsker å hjelpe hverandre i sin relasjon med Gud, med sine familier og med å inspirere og kalle andre til å søke og følge Gud.

Menighetens lederskapRediger

Kirkens lederskap er i den lokale menigheten, ikke i bevegelsen. Det åndelige lederskapet i menigheten er eldste, eller evangelister i de kirkene hvor det ikke er eldste, med assistanse fra ledende menn i menigheten.

EvangelistRediger

Evangelisten, også kjent som predikant, eller forstander, utarbeider og holder prekener, lærer ut Bibelklasser og utfører bryllup. Dåpsritualet er ikke er begrenset til evangelisten. Stillingen er oftest, men ikke alltid, betalt, slik at evangelisten kan frigjøre seg fra annen sysselsetting og fokusere på forkynnelsen. For de fleste menigheter er det evangelisten som leder den lokale kirken. Han er ofte assistert av grupper av menn som har blitt valgt av den lokale menigheten eller oppnevnt av evangelisten. I mange tilfeller fungerer eldste eller evangelister fra hva som tidligere ble ansett som pilarkirker, som rådgivere for mindre menigheter.

Menighetens selvstyreRediger

Kirkens lederskap er i den lokale menigheten. The International Churches of Christ har ikke et formelt anerkjent hovedkvarter, råd, eller hierarkisk kirkestyre. I stedet for, er de uavhengige menighetene et nettverk der hver menighet deltar på eget skjønn i ulike former for tjeneste og fellesskap med andre menigheter.

Internasjonalt samarbeidRediger

The International Churches of Christ Cooperation Churches[2] blir koordinert av delegater som er anbefalt av brødrene i sine regioner av verden. «Hensikten er å forherlige Gud ved å skape og opprettholde enhet i Ånden i fredens bånd mellom kirker, ledere og medlemmer».[3]

VirksomhetRediger

Kristi Forsamlings viktigste virkegrener er:

  • Søndagsgudstjenester m/søndagsskole
  • Ungdomsgudstjeneste – månedlig søndagsgudstjeneste
  • nesTEN og in:TENz (ungdomsmiljø)

Kirkens tjenesterRediger

ICOC forvalter direkte eller er partnere med over et dusin organisasjoner. Noen fungerer som vedheng til kirken, andre er helt uten tilknytning i deres oppdrag og aktiviteter.

HOPE worldwideRediger

HOPE worldwide[4], en veldedig stiftelse startet av medlemmer av ICOC, som fungerer som den primære mottaker av kirkens veldedige donasjoner for de fattige (selv om det er finansiert gjennom andre kilder i tillegg). HOPE Worldwide er en verdensomspennende, internasjonal, veldedighetorganisasjon som leverer fellesskapsbaserte tjenester til fattige og trengende. HOPE worldwide ble grunnlagt i London i 1986, og ble utvidet til global skala året etter. I dag finnes organisasjonen på alle bebodde kontinenter og hjelper mer enn en million mennesker hvert år. De sponset den største blodinnsamlingen noensinne i Brasil og Mexico i 1994, og åpnet et barnehjem i Hongkong samme år.

HOPE worldwide Norge ble registrert i 2012.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger