Kristdemokratiska ungdomsförbundet

Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) er et politisk ungdomsforbund knyttet til Kristdemokraterna i Sverige. Det høyeste organet er riksmötet, som kommer sammen en gang i året. Styret velges hvert år, og er det høyeste besluttende organ når riksmötet ikke er sammenkalt. Hver høst holdes også et förbundsråd med representanter fra distrikter og styret, der man tar beslutninger om spesifikke politiske spørsmål og annet.