Kriminalfilm

filmsjanger

Kriminalfilm er en filmsjanger som ligger forholdsvis nær opp til sitt litterære motstykke - kriminallitteratur. Kriminalfillmer kan være filmer hvor handlinger er lagt til et kriminellt miljø eller hvor en spesifikk kriminell handling forsøkes oppklart. Hvis det er snakke om å oppklar kriminelle handlinger som fremstår som intrikate kriminalmysterier kan det ofte betegnes som en mysteryfilm. Kriminalfilmen er også nær beslektet med film noir-sjangeren.