Krigstid er et juridisk begrep som i folkerettslig sammenheng betegner en formell tilstand av krig, det vil si tidsrommet mellom et krigsutbrudd/en krigserklæring og en formell fredsslutning.

Begrepet brukes også i mange lands nasjonale rett, blant annet i norsk nasjonal rett, herunder i strafferetten og prosessretten. Den militære straffelovs krigsartikler får bare anvendelse i krigstid.[1] I noen land kan krigstid i folkerettslig forstand omtales med eufemismer som for eksempel begrepet «forsvarssituasjon» eller lignende.

ReferanserRediger

  1. ^ «Krigstid» i Store norske leksikon