Krigsfangeleir

Krigsfangeleir er et sted for oppbevaring av fiendtlige stridende som har blitt tatt til fange av en krigførende makt under en krig. Ved innføringen av Genevekonvensjonen om krigsfanger i 1929 (senere erstattet med den tredje Genevekonvensjonen) er krigsfangeleirer pålagt å være åpne for inspeksjon av observatører fra nøytrale land.

Canadiske krigsfanger i Tyskland under første verdenskrig

KilderRediger