En krigserklæring er en formell erklæring utsendt av en stats regjering som indikerer at det er krig mellom denne staten og en eller flere andre. Haag-konvensjonene av 1899 og 1907 har bestemmelser for krigføring på land, og også om krigserklæring.

USAs president Franklin D. Roosevelt underskriver en krigserklæring mot det japanske keiserriket 8. desember 1941, en dag etter Angrepet på Pearl Harbor.

Eksterne lenker

rediger