Krigen mot Magnus Eriksson

Krigen mot Magnus Eriksson i årene 1363 til 1371 ble en av den svenske historiens mørkeste øyeblikk, der de svenske stormennene gjorde opprør mot sin konge Magnus Eriksson og hentet inn en motkonge som de senere utropte til Sveriges konge, Albrekt av Mecklenburg.

Med dette opprøret mot det etablerte kongestyret hadde de kastet det svenske ut i en vond tid med skruppelløs maktkamp, krig og oppløsningstendenser kalt «de svenske tilstandene». Krigen om herredømmet over det svenske kongeriket hadde få avbrudd og sluttet ikke før Stockholm var overført til dronning Margretes kontroll i 1398.