Kredittverdighet er en persons, bedrifts, eller til og med et lands evne til å betjene sin gjeld. For å beskrive obligasjoners kredittverdighet deles disse inn i kredittverdighetsklasser av ratingbyråer som Moodys, Fitch og Standard & Poors. Klassene betegnes ofte i en skala fra AAA til D, der AAA viser til størst betalingsdyktighet.

Ratingene til f.eks Standard & Poor's kategoriseres fra AAA som beste score, til C eller D som dårligste score. I 2011 falt Hellas ned på score CC, det nest laveste nivået. Land med score "R" er underlagt administrative oppfølging og faller i praksis under "D"-nivået. Den 6.august 2011 ble USA nedgradert fra AAA til AA+, mens Kina på samme tidspunkt har scoren AA-.

Score hos kredittratingbyråer er utslagsgivende for markedets vurdering av sannsynligheten for at et land (eller et selskap) kan innfri de forpliktelser som er inngått overfor kreditorer og investorer. Land og store selskaper som utsteder f.eks obligasjoner, vil få redusert score dersom byrået anser det som sannsynlig at landet eller selskapet i framtiden vil være mindre i stand til å innfri forpliktelsene i form av renteutbetaling eller innfrielse av obligasjonene. Markedet vil reagere på en slik nedvurdering ved å sette opp rentene landet eller selskapet må betale for lån (eksempelvis obligasjonslån).

Også i kredittvurderingen av personer og mindre bedrifter, benytter kredittvurderingsbyråer som Experian, Dun & Bradstreet og Lindorff stadig mer såkalt kreditt-scoring, hvor man gir en poengsum basert på sannsynligheten for mislighold. Experian i Norge har inngått et samarbeid med fintech-aktøren Defero[1], som går ut på å tilby privatpersoner gratis innsyn i egne kredittdata.

Faktorer som påvirker kreditt-scoringen er blant annet historisk evne til å betale regninger, samt om man har eksisterende betalingsanmerkninger eller inkassosaker. Det er verd å merke seg at en person kan bli vurdert som ikke-kredittverdig ved ikke å betale gjeld, og bli registrert som dårlig betaler i perioden mens gjelden blir tvangsinndrevet. Dette påvirker også mulighet for lån til bolig fra tradisjonelle banker, samt til forbrukerformål, selv om det finnes nisje-banker som likevel gir boliglån til de med betalingsanmerkning[2]. Man vil være registrert som ikke-kredittverdig inntil man har betalt ned utestående gjeld.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ «Defero». defero.no (engelsk). Besøkt 2. mai 2020. 
  2. ^ Lån med betalingsanmerkning. «Kan jeg få boliglån med betalingsanmerkning og inkasso?». Besøkt 03.12.2021.