Krag (slekt fra Jylland)

Krag er en utdød dansk adelsslekt som stammer fra ridderen Niels Svendsen Krag, som tidligst nevnes 1363. På 1600- og 1700-tallet hadde slektsmedlemmer høye stillinger i statsadministrasjonen. Til slekten hører visestattholder i Norge Frederik Krag (1655–1728) og Dorothea Krag (1675–1754), som i sitt annet ekteskap med Christian Gyldenløve ble stammor til den grevelige slekt Danneskiold-Samsøe. Slekten døde ut i mannslinjen med høyesterettsassessor Frederik Christian Krag (1726–1763). [1] Dorothea Krags helbror offiseren Arendt Krag (1670 på Kaas—1718 Moss) fikk etterkommere i Norge (og en gren i Danmark) i slekten Scheel. Han ble nemlig gift den 10. januar 1702 på Gjerpen med Kirstine Elisabeth Tønsberg (1680–1709), hvis førstefødte datter Dorothea (Dorte) Hedevig Krag ble født allerede den 5. desember 1701! Hun ble meget uvanlig oppkalt etter sin lys levende faster (!) og farmor, altså Dorothea Krag (nylig gift den 25. mai 1701 med Gyldenløve) og Helvig v. der Kuhla, og hun ble gift i 1722 i Kjølstrup kirke på Fyn med oberst Godske Hans von Brüggemann til Østergård samt Ulriksholm (1677–1736), enkemann etter Margarethe Wilhelmine Hausmann (1686–1717), datter av stattholder Ulrik Fr. Gyldenløves halvbror Caspar Herman Hausmann og Karen Toller. Datteren Catharine Christine von Brüggemann (1725 Kjølstrup—1800) ble i 1745 gift med Hans Jacob Scheel (1714–74) til Frogner hovedgård, som i likhet med Arendt Krag endte opp som kommandant i Fredrikstad.

Referanser rediger

  1. ^ Krag i Den Store Danske

[1] = «Krag på Jylland (slekt)» i lokalhistoriewiki.no

Autoritetsdata