Kosmogoni (fra gresk: οσμογονία, κόσμος, «kosmos, verden» + gone, «fødsel»,[1] rotordet av γί(γ)νομαι / γέγονα, «å bli født, forandre seg, komme inn i ny tilstand av værelsen»)[2] er læren om eller fortellingen om verdens opprinnelse. Betegnelsen kosmogoni refererer både til (religiøse) skapelsesfortellinger og helst vitenskapelige teorier om universets begynnelse. I den spesielle kontekst av vitenskapen om verdensrommet og astronomi refererer begrepet til teorier om skapelsen og opprinnelsen til solsystemet.

Universet

Kosmogoni må ikke forveksles med kosmologi som betegner vitenskapen om universets struktur og opprinnelse.

Denne artikkelen behandler utelukkende vitenskapelige skapelsesteorier. For studier av kosmogoniske oppfatninger innenfor tradisjonelle kulturer, se skapelsesmyter.

Referanser rediger

Se også rediger