Korpsnett Norge er en medlemsorganisasjon for musikkorps og andre musikkensembler, drillkorps, trommekorps og buekorps, stiftet 17. august 2001.

Korpsnett er en nettverksbasert demokratisk styrt medlemsorganisasjon, på nasjonalt nivå. Medlemskorpsene er sentralorganisasjonens lokallag. Korpsnett Norge er tilknyttet Norsk musikkråd, Musikkens Studieforbund, Frivillighet Norge og LNU (Landsrådet- for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). Korpsnett består for tiden[når?] av 118 korps/ensembler fordelt over hele landet med cirka 3200 medlemmer, både barn og voksne.[trenger referanse]

Korpsnett Norges ungdomsråd

rediger

Korpsnett Norge har et eget ungdomsråd, KUR. KUR består av tillitsvalgt ungdom fra korps over hele landet, og de holder egne kurs, som eksempelvis Lære bort, lære best, Ung tillitsvalgt.

Klassekorps og Korps for alle

rediger

Korpsnett Norge har startet prosjektene Klassekorps og Korps for alle. Med klassekorps byttes tradisjonell musikkundervisning i skolen ut med undervisning på korpsinstrumenter på ett trinn (som oftest 3. eller 4. trinn). Hvert år er det over 1000 barn som lærer å spille et instrument i klassekorps initiert av Korpsnett Norge. Korpsnett Norge administrerer en egen instrumentutlånsordning som klassekorpsprosjekter kan få hjelp fra om de trenger det. Over 400 instrumenter lånes ut gjennom denne ordningen.[trenger referanse]

I 2015 gav Kulturdepartementet Korpsnett Norge i oppdrag å identifisere og bygge ned barrierer for å delta i korps, slik at korpsene kan bli enda flinkere til å rekruttere bredt. Dette arbeidet endte opp i inkluderingsprogrammet Korps for alle som Korpsnett Norge oppfordrer alle medlemskorps å ta i bruk. I 2021 startet Korpsnett Norge et samarbeid med MiR (Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk) for å styrke inkluderingsarbeidet ytterligere.[trenger referanse]

Norgesmesterskapet i marsjering

rediger

Korpsnett Norge var arrangør av NM i marsjering som arrangeres for både skolekorps og voksenkorps i kategoriene Gatemarsj og Formasjonsmarsj fram til og med 2021. Da ble Norgesmesterskapet i marsjering arrangert på Akershus festning i Oslo fredag 11. og lørdag 12. juni i samarbeid med Forsvarets musikk, Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps og Norske Gardeveteraners Drillkontingent. NM i marsjering var åpent for alle korps uavhengig av besetningsform eller organisasjontilknytning.[1]

Kursvirksomhet

rediger

Korpsnett Norge arrangerer kurs, der de fleste er åpne for alle uavhengig av organisasjonstilknytning:

 • Valdres Sommerbrass ble første gang arrangert på Merket i Valdres i 2020, og er en sommerkursuke for unge musikanter i alderen 9- 19 år. I 2024 arrangeres Valdres Sommerbrass i Vestre Slidre i Valdres 28. juli - 2. august. Kursuken er inndelt i Spillekurs 1 (kortere kurs 9 - 11 år), Spillekurs 2 (12 - 15 år), Spillekurs 3 (16 - 19 år), Spillekurs 4 og 4+ som er avansert nivå (19 - 22 år), UNG Dirigent (15 - 22 år) og UNG Komponist (15 - 22 år). Spillekursene har fokus på brassinstrumenter og slagverk, mens dirigentkurset og komponistkurset er åpent for alle uavhengig av hovedinstrument.
 • Sommerkurs for voksne på Bjerkely Folkehøgskole i Åsnes kommune er Korpsnett Norges sommerkurs for musikanter som har passert skolekorpsalder. Sommerkurset går, tradisjon tro, av stabelen i uke 30, i 2021 betyr det nærmere bestemt 28. juli - 1. august. I 2021 er det femte gang det arrangeres samspillkurs for voksne på Bjerkely.
 • Lyngdalskursene ble første gang arrangert på Kvåstunet i Lyngdal sommeren 2023, og består av spillekurs på to nivåer og et kurs i musikalsk ledelse.

I tillegg til de to store sommerkursene holder Korpsnett Norge en rekke mindre kvelds- og helgekurs:[trenger referanse]

 • Samspillhelg for de yngste (skolekorps 9 - 11 år)
 • Samspillhelg for alle (skolekorps 9 - 19 år)
 • Regionale marsjeringskurs
 • Inspirasjonstimer for voksne (digitalt opplegg)
 • Ung dirigent-kurs helg - nivådelt (3 nivåer) for unge dirigenter i samarbeid med UNOF - de unges orkesterforbund
 • Klassekorpslærerkurs
 • Klassekorpskurs for ledere i grunnskole, kulturskole og korps

Repertoar-prosjektene

rediger

Korpsnett Norge har i flere år satset på utvikling av nytt repertoar for korps:

 • Arvegods er et prosjekt som har pågått over flere år. Utvalgte arrangører har fått i oppdrag å skrive arrangementer for korps basert på lokal tradisjonsmusikk fra ulike regioner i landet.[trenger referanse] Noen av prosjektene har hatt voksenkorps-fokus, mens andre har skolekorps som hovedmålgruppe.
 • K+O=S (Korps + orkester = sant) er et prosjekt der målet er å utvikle repertoar som skolekorps og unge strykeorkestre kan spille sammen.[trenger referanse]

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata