Korkåpen er en del av prestedrakten som brukes i visse liturgiske sammenhenger. Den er halvsirkelformet og lukkes med en spenne.

Biskopen i Bjørgvin, Ole Danbolt Hageseter, i korkåpe
Norsk unitarprest iført transilvansk korkåpe

I Den norske kirke er bruk av korkåpe forbeholdt biskopene. I Den katolske kirke var korkåpe tidligere en obligatorisk del av prestens antrekk ved høymesser og høytidsmesser, men er gått mer og mer ut av bruk etter 2. Vatikankonsil.