Koralliansen er et formelt samarbeid mellom nasjonale kor- og dirigentorganisasjoner i Norge. I 2014 undertegnet fire organisasjoner, Ung i Kor, Norsk sangerforbund. Foreningen norske kordirigenter - FONOKO og Norsk sangerforum en gjensidig avtale om samarbeid. I 2015 sluttet ytterligere en kororganisasjon, Norges Kirkesangforbund seg til avtalen, og samme år ble navnet Koralliansen tatt i bruk. Fra 2016 signerte også organisasjonene Norges Korforbund og Ung Kirkesang avtalen, og ble del av samarbeidet.

Målet med Koralliansen er å styrke rammevilkårene for korbevegelsen i Norge.