Kontrast (litteratur)

Kontrast i litterær forstand er når to eller flere objekter med stor forskjell settes opp for å dokumentere/understreke viktige forskjeller.