Kontrahering

Kontrahering er å inngå en skriftlig avtale eller kontrakt, slutte en overenskomst, bestille (ved kontrakt) eller leie noe, for eksempel et skip. Verbet kontrahere betyr «å trekke (seg) sammen» eller «dra sammen», og kontrahering kan også brukes om kontraksjon, «sammentrekning». Ordet stammer fra latin og er dannet av con-, som betyr «med-» eller «sammen-», og trahere, «trekke».